Insändare i HBL 27.2.2008: Felriktad ilska över barnporr

Följande är en insändare som jag tillsammans med några nära bekanta skickade till Hufvudstadsbladet för omkring månad sedan. Som botten användes en av mina tidigare texter, som förkortades och gjordes sakligare för att passa in i dagstidningsmiljö där brist på spaltutrymme kräver disciplinerade, kortfattade texter befriade från det extra fluff jag tenderar att producera. Texten är vad vi skickade in, bilden är en inscannad kopia av det som publicerades i HBLs pappersupplaga onsdagen 27 februari 2008.

Yttrandefriheten hotad: felriktad ilska över barnpornografi

Om Finlänsk censur av Internet är obekant, rekommenderas läsning av en saklig samanfattning hos effi.org/blog/.

Nätcensur uppmärksammades i medierna dÃ¥ webbplatsen lapsiporno.info som diskuterar censurlagstiftningen blockerades utan laglig orsak (en öppen kopia finns pÃ¥ lapsiporno.freenerd.org). Lagen om att blockera webbplatser gäller utländska servrar. DÃ¥ servern befinner sig i Finland borde vanlig brottsutredning följt av eventuellt beslagtagande ske. Under onsdagen 21.2.2008 uttalande sig kommunikationsminister Lindén pÃ¥ ett skrämmande populistiskt och inkompetent vis om kritiken som kunniga individer och organisationer riktat mot den av polisen ibruktagna hemliga listan med “barnporr” som censureras. Lindén med fler misstar kritik av censuren som försvar av barnporr. Barnporr är givetvis nÃ¥got som bör bekämpas, men de nuvarande censurmetoderna är hopplösa.

Att kringå systemet är enkelt, och blockaden tar inte ner materialet, så brottslingar störs inte. Blockering på felaktiga grunder hindrar informationsflödet och oskyldiga upprätthållare stämplas som spridare av barnporr. Aktivister har visat att över 90% av sidorna på listan inte är barnporr. Censurlagen är en lögn om nya tag mot barnporrindustrin. Enbart bättre samarbete mellan länder kan ärligt betraktas som en åtgärd mot spridarna av barnporr. EU och USA, där det mesta blockerade finns, har redan samarbete mellan myndigheter: det borde inte finnas någon orsak att blockera sidor från dessa länder, uträtt beslagtagande är effektivare.

Att introducera censur av obekvämt material med listor vilka polisen saknar skyldighet att motivera passar inte ihop med västerländsk demokrati. Gissningsvis kommer Lindéns nya “Medieforum” att ta fram fler kategorier av webbplatser för undangömning. Var kommer det att sluta? Dagsläget visar folkvaldas och myndigheters tafatthet i tekniska frÃ¥gor, de fÃ¥ som har kunskap som krävs för att meningsfullt och opartiskt ta ställning till teknologi ignoreras. Trenden är tydlig, gällande samhällsfrÃ¥gor med anknyting till ny teknik kan okunniga politiker gÃ¥ng pÃ¥ gÃ¥ng släppa populismens elefanter lösa i porslinsbutiken som utgör vÃ¥ra medborgerliga rättigheter.


Thomas Nybergh, Stig-Arne Grönroos, Rufus Gylling, Lotta Söderholm, Anton Tamminen

Yttrandefrihet - Felriktad ilska över barnporr. Insändare publicerad i Huvudstadsbladet onsdagen 27.2.2008, underskriven av Thomas Nybergh, Stig-Arne Grönroos, Rufus Gylling, Lotta Söderholm och Anton Tamminen. Textinnehållet motsvarar i stora drag textstycket ovan på denna sida.


Start the Discussion!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *