Finlands försvarsmakt vill införa uppbådsplikt för kvinnor

Enligt artiklar i Huvudstadsbladet och Helsingin Sanomat vill Finlands Försvarsmakts kommendör amiral Juhani Kaskeala införa obligatoriskt uppbåd för kvinnor. Från Hufvudstadsblandet:

Försvarsmaktens kommendör amiral Juhani Kaskeala bedömer att Finland kunde ta i bruk en uppbÃ¥dsplikt för kvinnor. […] Kaskea­la vill ändÃ¥ inte utvidga den obligatoriska värn- och civiltjänstgöringsplikten till att gälla kvinnor. […] Kaskeala specificerade inte vad den obligatoriska uppbÃ¥dsplikten i praktiken skulle innebära.

Juhani Kaskeala har blivit inverterad

Som om inte uppbåd, och naturligtvis värnplikt för män, eller vad som helst annat som innebär obligatorisk närvaro under hot om trakasseri från myndigheter och rättssystem inte skulle vara mer än tillräckligt inkompatibelt med små, obetydliga principer som myndiga medborgares rörelsefrihet.

Jag har svÃ¥rt att hitta nÃ¥gon mening i att införa obligatoriska uppbÃ¥d som inte är bundna till värnplikt, men jag utgÃ¥r frÃ¥n att avsikten är att effektivera rekrytering. Detta antagande fÃ¥r stöd av Helsingin Sanomats ovannämnda artikel, och av ett utlÃ¥tande frÃ¥n Varusmiesliitto. Varusmiesliittos jämlikhetsmotiverade föresprÃ¥kan av ytterligare intrÃ¥ng pÃ¥ mänskliga rättigheter leder förstÃ¥s till frÃ¥gor om vad för slags “intresseorganisation” de egentligen är. Att de frivilligt lyfter fram Sannfinländarnas (högerpopulistiskt parti) Timo Soini i sitt uttalande kan tänkas vara ett delsvar pÃ¥ den frÃ¥gan.

Baserat på personliga erfarenheter kan jag tillägga att uppbåd i Finland är utdragna och tramsiga historier som ofta inkluderar tragikomiska uppföranden av militärmusik och monotont upprepande av diverse trivia om värnplikten som redan skickats till alla berörda i skriftlig form. Ändamålsenlig information om civiltjänstgöring erbjuds i bästa fall av frivilliga från Finlands vapenvägrarförbund som står utanför lokalen där uppbådet äger rum, medan militärens representanter försöker sälja vapenfri militärtjänst som ett alternativ under sina ändlösa malande föreläsningar som varvas med köande till trivial hälsogranskning.

(bilden är i Public Domain)

Start the Discussion!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *